Baxış

"Seçim Ortağı olma imtiyazı qazanmaq üçün etik və balanslı bir şəkildə fəaliyyət göstərən Etkili Şirkətlər Qrupu olmağa davam etməkdir."
Baxış

Missiya

"Müştərilərimizin, təsisçilərinin, işçilərinin və biz xidmət etdikləri icmaların xeyrinə hər hansı bir layihəni, istənilən vaxt, hər hansı bir mühitdə təhlükəsiz şəkildə çatdırmaq".
Missiya