Insan Resursları

There is no translation available.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  “Yüksək peşəkar keyfiyyətlərə malik, motivasiyalı gənc mütəxəssislər və ixtisaslı menecerləri öz fəaliyyətinə cəlb edən və yetişdirən, daim inkişaf edən, insan resurslarının idarə edilməsinin müasir standartlara cavab verən şirkət olmaq ən əsas məqsədlərimizdən biridir.”

 

 Pakizə Əliyeva- İnsan Resursalrı, Menecer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Layihə - razılaşdırılmış bir müddət və büdcə çərçivəsində müvəffəqiyyətli idarəetməyə istiqamətlənən və nəticə, risk, xərc və resurs çərçivələrindən ibarət tələblərə malik, gözlənilən nəticəyə çatmaq üçün zaman məhdudiyyətli, məqsədyönlü, planlaşdırılmış fəaliyyətdir.”

 

  Teyyub İsqəndərov - Layihə Rəhbəri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  “İstehsal sisteminə aid olan məhsulun xüsusiyyətlərindəki dəyişikliklərin aşkarlanması və ölçülməsində istifadə olunan fəaliyyətlərdən ibarət keyfiyyət təminatı prosesinin bir aspekti və düzəlişlər daxildir."

 

 Cəlal Mustafayev - Keyfiyyətə Nəzarət, Inspektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Keyfiyyətə nəzarət, keyfiyyət parametrlərinə və ya keyfiyyətli məqsədlərə nail olmaq üçün təşkilatların istifadə etdiyi bir sıra metodlardan ibarətdir və təşkilatın keyfiyyətli məhsullara cavab verəcəyini təmin etmək üçün təşkilatın qabiliyyətini daim artırır.”

 

  Elvin Vəliyev - Keyfiyyətə Nəzarət

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  “İnsan resurslarının idarə edilməsi siyasəti tikinti-quraşdırma sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətlərimizin funksional xüsusiyyətləri və ehtiyacları nəzərə alınaraq formalaşdırılır və həyata keçirilir”.

 

Kəmran Rüstəmov - İnsan Resursalrı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "Mühasibat, maliyyə sabitliyini müəyyənləşdirmək vasitəsi kimi təşkilatlar içindədir. Mühasiblər təşkilatın ümumi zənginliyini, gəlirliliyini və likvidliyini müəyyənləşdirməkdən məsuldur."

 

 Könül Gülüşova - Mühasib