AzerGold

There is no translation available.

Müştəri: “AzerGold” QSC

Layihə: Çovdar filiz emalı sahəsində topa aşındırma sahəsinin və ehtiyat sianid hovuzunun inşası işləri

 

Görülən işlər:

Drenaj şəbəkəsinin qurulması

Damcı üsulu ilə suvarma sisteminin qurulması

Dairəvi drenaj şəbəkəsinin qurulması

İrreqasiya sisteminin qurulması

Qapalı drenlər üzərində baxış quyularının quraşdırılması

Çiləmə üsulu ilə suvarma sisteminin qurulması

Hovuzların tikintisi və izolyasiyası