Karbamid Zavodu

There is no translation available.

SOCAR-ın Karbamid zavodu layihəsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25 avqust 2008-ci il tarixli 3004 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı” və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 dekabr 2014-cü il tarixli 964 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında sənayenin inkişafına dair 2015-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı”na əsasən həyata keçirilir. 

Karbamid zavodunun təməli 2011-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur. Həmin il layihə üzrə Mühəndislik, Satınalma və Tikinti (MST) podratçısının seçilməsi məqsədilə beynəlxalq açıq tender elan edilmişdir. Tenderdə bir sıra nüfuzlu beynəlxalq şirkətlər iştirak etmiş və tenderin qiymətləndirilməsi nəticəsində Samsung Engineering Co, Ltd. şirkəti 2012-ci ildə tenderin qalibi elan edilmişdir. 13 mart 2013-cü ildə Samsung Engineering Co, Ltd. şirkəti ilə MST Müqaviləsi imzalanmışdır. Zavodun ammonyak və karbamid istehsalı üzrə lisenziarları qismində Danimarkanın Haldor Topsoe and Niderlandın Stamicarbon B.V şirkətləri çıxış edir. Layihə üzrə tikinti işlərinə 2014-cü ilin fevralından başlanmışdır. 

 

Sahib: SOCAR (Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti)

Podratçı: SAMSUNG Engineering Co

SubPodratçı: Prokon

Sub-subPodratçı: AS TexnoServis MMC kimi işlərin SCOP: CİVİL bina və substansiyalar