About ASTS

There is no translation available.

AS TexnoServis

AS TexnoServis 2012-ci ildən etibarən tikinti layihələrini icra etmək üçün fəaliyyətə baslamısdır. Güclü təməl üzərində qurulan sirkət keyfiyyətli xidməti ilə bir çox böyük layihələr imza atıb. Ölkənin güvənli tikinti sirkətləri sırasındadır. Müstəri məmnuniyyəti və onların sifarislərinin vaxtında yerinə yetirilməsi istiqamətində nailiyyətlərimiz gördüyümüz islərlə göz qarsısındadır. Hər zaman bizə olan etimadı dogrultmaga çalısırıq. AS TexnoServis yerli və xarici mühəndis heyətini cəlb edərək, son 5 il ərzində həyata keçirilən layihələrdə tikinti sirkətləri arasında etibarlı və iddialı is ortagı oldugunu sübut etmisdir. Güclü və mükəmməl komandamız ilə həyata keçirdiyimiz layihələrdə keyfiyyətli is ərsəyə gətirməklə tikinti sektorunun inkisafına öz töhfələrimizi bəxs edirik. Insaat sahəsində yeniliklərlə kifayətlənmir, dinamik inkisafı qoruyub saxlayırıq.

 

Əməliyyat Prinsiplərimiz

Baxış:

"Seçim Ortagı olma imtiyazını qazanmaq üçün etik və balanslı bir səkildə fəaliyyət

göstərən Etibarlı Sirkətlər Qrupu olmaga davam etməkdir."

Missiya:

"Müstərilərimizin, təsisçilərinin, isçilərinin və xidmət etdiyimiz icmaların xeyrinə

hər hansı bir mühitdə istənilən vaxt, hər hansı bir layihəni təhlükəsiz səkildə basa

çatdırmaq ən ümdə olan məqsədlərimizdəndir."

Bizim İmkanlarımız:

"ASTS, yeni layihələr üçün resursların sürətli səfərbər olmasına imkan verən yüksək keyfiyyətli texniki avadanlıqlara və mühəndis kadrlara malikdir"