MÜHÜM BİRGƏ MÜƏSSİSƏ

There is no translation available.

 
 
Layihələrimiz üçün etibarlı beton və dəmir-beton məhsulları ilə təchiz etməyə, birgə müəssisə "ASİNŞAAT-N" və "AS TexnoServis-in" arasında yaradılıb.
Bu tərəfdaşlıq hər iki şirkət üçün qiymətli aktiv olaraq qalır.